درخواست عضویت داوطلبانه

داوطلبان محترم با توجه به تخصص حرفه ای به صورت داوطلبانه بخشی از توانایی های فنی و حرفه ای خود را برای رضایت خداوند متعال و برای انجام امور عملیاتی در اختیار مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان سمنان قرار می دهند.ضمنا جهت پیگیری می توانید با شماره های 02333451342 داخلی 2219 یا 2238 تماس حاصل فرمائید.