تشکیل جلسه هم اندیشی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه

تشکیل جلسه هم اندیشی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه

 تشکیل جلسه هم اندیشی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه

ارتقای سیستم اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه با بهره گیری از نظرات تخصصی کارشناسان بخش های مختلف

روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه؛

یکشنبه 31 فروردین 99 دومین جلسه هم اندیشی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه در سال جاری با حضور دکتر اطهری، مدیر حوادث و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه و کلیه کارشناسان این مرکز برگزار شد.

دکتر اطهری، مدیر حوادث و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه گفت: تشکیل جلسات  هم اندیشی و بهره گیری از نظرات تخصصی کارشناسان بخش های مختلف، راه برد موثر و کارآمدی برای ارتقای سیستم اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه است.

روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه گفت: در طول سال 1398 تعداد 40 جلسه هم اندیشی به صورت منظم و با حضور کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه برگزار شده است.

شایان ذکر است برنامه جلسات هم اندیشی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه به طور منظم و مستمر در سال جاری ادامه خواهد داشت.

خانم  انصاری
تهیه کننده:

خانم انصاری

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *