پايگاه اورژانس پيش ­بيمارستاني (115)

      پايگاه­ هاي اورژانس پيش­ بيمارستاني به دو تيپ شهري و جاده ­اي تقسيم مي­شوند. پايگاه ­هاي اورژانس 115 شهري در شهرهاي بزرگ با جمعيت پايه بيش از (50) هزار نفر مستقر مي­ شوند. معمولاً هر پايگاه اورژانس 115 شهري و جاده­ اي داراي يك آمبولانس فعال است و دو نيروي فوريت پزشكي به صورت تمام وقت به ازاي هر آمبولانس در پايگاه ­ها حضور دارند. مركز مديريت حوادث و فوريت ­هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان داراي 29 پايگاه فعال در شهرستان­ هاي گرمسار، آرادان، سرخه، سمنان، مهدي­ شهر و دامغان است.