دكتر محمد اطهري: پزشك عمومي

16 سال سابقه مديريت در قسمت­هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان.

 

مدير حوادث و فوريت­هاي پزشكي استان سمنان از سال 1386

مدرس دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان از سال 1386

سوابق اجرايي: سرپرست معاونت دانشجويي- مدير دانشجويي- مسئول كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه دانشگاه- سرپرست مركز بهداشت شهرستان سمنان- مسئول مركز بهداشتي درماني مهدي­شهر.

سوابق آموزشي: مدرس دانشگاه از سال 1386

پيام مدير حوادث و فوريت­هاي پزشكي دانشگاه

امروزه با پيشرفت علم، انسان به دستاوردهاي قابل توجه­ اي رسيده است. اين دستاوردهاي خيره كننده، زندگي را براي بشر راحت­ تر كرده و سنگيني بسياري از كارهاي سخت را از دوش انسان برداشته. متاسفانه در كنار آسايشي كه علم به ارمغان آورده رنج ­هايي را هم به همراه داشته است. مرگ و مير انسان­ها، معلوليت ­ها و نقص­عضوهاي ناشي از دستاوردهاي علمي هم كم نيست. كشته ­ها و مجروحين حوادث ترافيكي و صنعتي از اين جمله است. بايد سيستم­ هايي باشند تا بتوان در كمترين زمان به بيماران اورژانسي امدادرساني كرد. رسيدگي به موقع به بيماران اورژانسي و انتقال سريع آن­ها به مراكز درماني مي­تواند از رنج بيماران بكاهد و مرگ و ميرها و معلوليت ­ها را كاهش دهد. تكنسين­ هاي اورژانس پيش­ بيمارستاني و كاركنان اورژانس بيمارستاني نقش مهمي را براي دست يافتن به اين هدف ارزشمند ايفا مي­كنند. اين جانب به نوبه خود از زحمات و تلاش صادقانه و شبانه­ روزي اين عزيزان در پايگاه ­هاي اورژانس پيش­ بيمارستاني، مركز ارتباطات، مراكز پيام، ستادهاي مراكز مديريت حوادث و فوريت ­هاي پزشكي شهرستان­ ها و نيز اورژانس بيمارستان­ هاي دانشگاه قدرداني و سپاسگزاري مي­كنم. ­