ارايه خدمات طبي اورژانسي و نيز مديريت درمان در حوادث و موارد بحران بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. در دانشگاه­ ها اين مسئوليت را مراكز مديريت حوادث و فوريت­ هاي پزشكي عهده ­دار هستند.

مديريت حوادث و فوريت­ هاي پزشكي، يكي از مديريت­ هاي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان است. حوزه ­هاي اين مديريت به شرح زير است:

  • اورژانس پيش بيمارستاني (115)
  • ستاد هدايت، اطلاع رساني و رسيدگي به امور درمان
  • كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه و پدافند غیرعامل

مدير و كارشناسان ستادي مركز مديريت حوادث و فوريت ­هاي پزشكي استان سمنان:

      دكتر محمد اطهري: مدير حوادث و فوريت­ هاي پزشكي

     ابوالفضل فیروزبخت: كارشناس نظارت و ارزیابی فوریت های پزشکی

      سید مصطفی حسینی:کارشناس آموزش فوریت های پزشکی

      ريحانه انصاري: كارشناس آمار

معرفي كارشناسان ستاد مركز مديريت حوادث و فوريت­ هاي پزشكي  استان سمنان:

ابوالفضل فیروزبخت: كارشناس ارشد مهندسی مديريت سوانح با 14سال سابقه كار در اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه، پايگاه ­هاي اورژانس 115 و ستاد مركز مديريت حوادث و فوريت­ هاي پزشكي استان سمنان. كارشناس نظارت و ارزیابی فوریتهای پزشکی از سال 1396. ساير مسئوليت ­ها: مسئول اداره حوادث دانشگاه– كارشناس كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه و پدافند غيرعامل _مسئول کنترل کیفی اورژانس یش بیمارستانی_ مسئولیت پایگاه های(سرخه،لاسجرد،امام رضا(ع)،ابوذر،گلستان و آهوان) اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه طی سال های 86 الی 99 به صورت مستمر.

 

سید مصطفی حسینی:کارشناس فوریت های پزشکی با 11 سال سابقه کار دراورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه، پايگاه ­هاي اورژانس 115 و ستاد مركز مديريت حوادث و فوريت­ هاي پزشكي استان سمنان. کارشناس آموزش فوریت های پزشکی از سال 1398.ساير مسئوليت ­ها: مسئول پایگاه اورژانس هوایی دانشگاه از سال 1397 تاکنون.

 

ریحانه انصاری: كارشناس فناوري اطلاعات سلامت با یک سال سابقه كار در بخش مدیریت اطلاعات سلامت بيمارستان اميرالمؤمنين(ع) و ستاد مركز مديريت حوادث و فوريت­ هاي پزشكي استان سمنان.

مسئولیت فعلی: كارشناس آمار و اطلاعات مركز مديريت حوادث و فوريت ­هاي پزشكي استان سمنان از سال 1395.

ساير مسئوليت ­ها: مسئول روابط عمومي مركز مديريت حوادث و فوريت­ هاي پزشكي دانشگاه

ستاد مرکز