كمك به بيماران از وظايف شرعي، قانوني و اخلاقي هر انساني است.

اورژانس پیش‌بیمارستانی(Emergency Medical Services) یاEMS) )به مجموعه خدمات فوريت هاي پزشكي اطلاق می‌شود که در خارج از محیط بیمارستان به بيماران اورژانسي ارايه و به انتقال بيمار به نزديك­ترين مركز درماني منتهي مي­شود. در ایران این سیستم زیر مجموعه مراکز مدیریت حوادث و فوریت­ های پزشکی دانشگاه ­هاي علوم پزشكي است.

ارايه خدمات طبي به بيماران اورژانسي بر عهده سيستم اورژانس پيش­بيمارستاني (115) است. در صورتی که هر شخص در هر مكان از حوزه جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان نياز به خدمات طبي اورژانسی داشته باشد با شماره ­گيري 115 به سيستم اورژانس پيش­ بيمارستاني دانشگاه مرتبط مي­شود. براي بيماراني كه شرايط اورژانسي دارند آمبولانس اورژانس 115 با دو تكنسين آموزش ديده اعزام و پس از انجام اقدامات اوليه طبي، بيمار با رعايت استانداردها به نزديك­ترين مركز درماني منتقل مي شود.

اورژانس پيش­ بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان

مركز مديريت حواث و فوريت­ هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان داراي 5 مركز اورژانس پيش ­بيمارستاني در شهرستان­ هاي سمنان، سرخه، مهدي­شهر، دامغان، آرادان و گرمسار است. اين مركز داراي 28 پايگاه اورژانس 115 جاده ­اي و شهري فعال در شهرستان ­هاي تحت پوشش است كه 20 پايگاه، جاده ­اي است. شهر سمنان داراي 3 پايگاه و شهرهاي دامغان و گرمسار هر كدام داراي 3 و 2 پايگاه اورژانس 115 شهري هستند.

از مسئوليت­ هاي اين حوزه مي­توان به ابلاغ دستورعمل­های مركز مديريت حوادث و فوريت­ هاي پزشكي كشور به مراكز شهرستان­ ها، نظارت بر مراكز شهرستان­ ها و پايگاه ­هاي اورژانس 115 تحت پوشش، جمع ­آوری اطلاعات آماری فعاليت ­هاي اورژانس پيش­ بيمارستاني و ارسال به مركز قطب و نيز مركز مديريت حوادث و فوريت­ هاي پزشكي كشور، اجراي طرح­هاي ويژه مانند طرح امداد نوروزي، برگزاري دوره ­هاي آموزشی براي كاركنان فوریت­ هاي پزشكي و پیگیری­ هاي لازم براي ارتقا اورژانس پيش­ بيمارستاني اشاره كرد.

شاخص ­هاي اورژانس 115 دانشگاه (طبق آخرين شاخص­ ها)

نسبت طول راه ­هاي با پوشش استاندارد فراگير خدمات فوريت ­هاي پزشكي پيش ­بيمارستاني به كل راه­ ها در بزرگراه ­هاي تحت پوشش 94/6% است.

تعداد پايگاه­هاي اورژانس 115 به ازاء هر 100 كيلومتر راه اصلي تحت پوشش 3/4 مي­باشد.

متوسط زمان رسيدن به صحنه تصادف از زمان تماس مددجو در مأموريت­هاي درون شهري 5 و در مأموريت­هاي برون شهري 8 دقيقه است.

درصد پوشش عمليات رسيدگي و انتقال مصدومين تصادفات ترافيكي توسط اورژانس 115 به بيمارستان­ ها در شهرها و جاده ­ها 93% است. 

   عمليات اورژانس 115

   مددجويي كه با تلفن 115 تماس مي­گيرد يا بيمار است يا فردي است كه در بالين بيمار حضور دارد. اپراتور اورژانس 115 با سوالاتي كه از مددجو مي­پرسد اطلاعات لازم را در مورد بيمار (شكايت اصلي بيمار، سن، جنس، سابقه بيماري و ...) اخذ و در صورتي كه بيمار شرايط اورژانسي داشته باشد يك دستگاه آمبولانس از نزديك­ترين پايگاه اورژانس 115 به نشاني بيمار اعزام مي­كند. پس از حضور تكنسين ­هاي اورژانس 115 بر بالين بيمار و بررسي وضعيت وي و انجام اقدامات درماني لازم، با نظر پزشك مركز ارتباطات (مركز پيام) بيمار را به نزديك­ترين مركز درماني انتقال مي دهند. ادامه مراحل تشخيصي و درماني در مركز درماني انجام مي­شود.