شاخص ­های بهداشتی و درمانی از مهم­ترین شاخص­ های توسعه جوامع محسوب می­شود و یکی از ارکان مهم مراقبت ­های درمانی، مراقبت­ های طبی پیش بیمارستانی است. این مراقبت­ ها با توجه به نقشی که در نجات جان انسان ­ها دارد از اهمیت خاصی برخوردار است. مراقبت­های پیش بیمارستانی به آن دسته از مراقبت­ ها گفته می­شود که از بالین بیمار شروع و به اورژانس بیمارستان ختم می­شود.

در شرایطی که ثانیه­ ها و دقیقه­ ها نقش مهمی در نجات جان انسان­ ها بازی می­کنند، سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات طبی اورژانسی اهمیت به سزایی دارد. کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی (EMT) به عنوان اولین افراد آگاه از مسائل پزشکی که بر بالین بیمار حاضر می­شوند نقش اساسی را در این لحظات حساس بر عهده دارند. حساسیت خدماتی که تکنسین اورژانس 115 ارائه می­دهد به اندازه ­ای است که می توان آن را به معنی تفاوت بین مرگ و زندگی بیمار دانست.

مرکز مدیریت حوادث و فوریت­ های پزشکی دانشگاه با مجموعه ­های اورژانس پیش بیمارستانی (115) اورژانس بیمارستانی، ستاد هدایت، اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان و نیز حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل مسئولیت مدیریت درمان در حوادث و بحران و نیز رسیدگی به بیماران اورژانسی، همچنین هدایت بیماران به مراکز درمانی تخصصی را برعهده دارد.

سیستم اورژانس پیش بیمارستانی(EMS) با ایجاد شبک ه­ای منسجم از پایگاه­ های اورژانس در شهرها و جاده ­ها و نیز پایگاه ­های اورژانس هوایی، ساحلی و ریلی سعی دارد تا در حداقل زمان ممکن خدمات طبی اورژانسی را به مددجویان ارایه کند.

مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت دانشگاه دارای 6 مرکز در شهرستان­ های سمنان، سرخه، مهدیشهر، آرادان، گرمسار و دامغان است.