پنجمین ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

پنجمین ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

 پنجمین ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

نقش کارآمد اولویت بندی مخاطرات منطقه ای و ارتقای سامانه هشدار سریع در مداخله به موقع و موثر سازمان امدادی در مدیریت حوادث غیرمترقبه

 روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه؛

سه شنبه 18 شهریور 99 پنجمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با موضوع هماهنگی و اطلاع رسانی مراکز هشدار سریع در زمان بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه با ریاست رئیسیان، مدیر کل بحران استانداری و با حضور دکتر اطهری، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه و مدیران کل سازمان های امدادی استان در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری سمنان برگزار شد.

دکتر اطهری، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه گفت: سامانه هشدار اولیه از اجزای بسیار مهم مدیریت مطلوب حوادث غیرمترقبه و موارد بحران است و سازمان های امدادی می توانند با بهره گیری از اطلاعات این سامانه، مدل مداخله خود را برنامه ریزی و طراحی کنند.

دکتر اطهری اظهار داشت: مشخص کردن و اولویت بندی مخاطرات منطقه ای و ارتقای سامانه هشدار سریع نقش کارآمدی در مداخله به موقع و موثر سازمان های امدادی در مدیریت حوادث غیرمترقبه دارد.

شایان ذکر است در این جلسه مدیر مرکز ارتباطات و هدایت عملیات سمنان، مدیر اورژانس هوایی و کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه نیز حضور داشتند.

خانم  انصاری
تهیه کننده:

خانم انصاری

تصاویر

پنجمین ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *