جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با تکنسین های فوریت های پزشکی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان گرمسار

جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با تکنسین های فوریت های پزشکی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان گرمسار

 جلسه هم اندیشی با مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان گرمسار

جلسات هم اندیشی، فرصتی مناسب برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه اورژانس پیش بیمارستانی با صاحبان فرایند

روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه؛

یکشنبه 25 خرداد 99 اولین جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه با تکنسین های فوریت های پزشکی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان گرمسار در سال جاری برگزار شد. در این جلسه مدیر و تعدادی از تکنسین های فوریت های پزشکی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان گرمسار و کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه حضور داشتند.

دکتر اطهری، مدیر حوادث و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه گفت: بررسی مسائل و مشکلات حوزه اورژانس پیش بیمارستانی با صاحبان فرایند در نشست های هم اندیشی، فرصتی مناسب در اختیار قرار می دهد تا با بهره گیری از نظر همکاران این حوزه بتوانیم راه کارهای موثری برای دست یابی به اهداف سازمانی را تدوین و اجرا کنیم.

دکتر اطهری از زحمات همکاران اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان گرمسار در مدیریت شیوع ویروس کرونا قدردانی و سپاسگزاری کرد.

مدیر حوادث و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه همچنین به اتفاق کارشناسان این مرکز از پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی مرکزی و ده نمک نیز بازدید کرد.

خانم  انصاری
تهیه کننده:

خانم انصاری

تصاویر

جلسه هم اندیشی با مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان گرمسار

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *