جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه با تکنسین های فوریت های پزشکی شهرستان مهدی شهر

جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه با تکنسین های فوریت های پزشکی شهرستان مهدی شهر

 جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه با تکنسین های فوریت های پزشکی شهرستان مهدی شهر

بهبود فرایندهای اورژانس پیش بیمارستانی و ارتقای کیفیت خدمات فوریت های پزشکی در تعامل سازنده با مدیران و مسئولین شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها

روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه؛

سه شنبه 25 مرداد 99 جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه با تکنسین های فوریت های پزشکی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان مهدی شهر با حضور دکتر منتظری، مدیر شبکه بهداشت و درمان، مدیر مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان مهدی شهر و کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه برگزار شد. در این نشست مسائل مختلف حوزه اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان مهدی شهر از جمله مدیریت بیماران سکته حاد قلبی و سکته حاد مغزی، اجرای قانون بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و انتقال بیماران اورژانسی به مراکز درمانی مطرح و بحث و تبادل نظر شد.

دکتر اطهری، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه گفت: بررسی مسائل و مشکلات حوزه اورژانس پیش بیمارستانی با تکنسین های فوریت های پزشکی به عنوان صاحبان اصلی فرایند در نشست های هم اندیشی و تعامل سازنده با مدیران و مسئولین شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در بهبود فرایندهای این حوزه و ارتقای کیفیت خدمات فوریت های پزشکی نقش موثری خواهد داشت.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه از زحمات همکاران مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان مهدی شهر در مدیریت شیوع کروناویروس قدردانی و سپاسگزاری کرد.

دکتر اطهری همچنین به اتفاق کارشناسان این مرکز از پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی مهدی شهر نیز بازدید کرد.

 

 

خانم  انصاری
تهیه کننده:

خانم انصاری

تصاویر

جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه با تکنسین های فوریت های پزشکی شهرستان مهدی شهر  جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه با تکنسین های فوریت های پزشکی شهرستان مهدی شهر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *