جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی با رئیس بیمارستان 15 خرداد مهدی شهر

جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی با رئیس بیمارستان 15 خرداد مهدی شهر

 جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی با رئیس بیمارستان 15 خرداد مهدی شهر

تسریع و تسهیل فرایند تحویل بیماران در کوتاه ترین زمان به مراکز درمانی مناسب برای دریافت خدمات پزشکی تخصصی

 روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه؛

یکشنبه 16 شهریور 99 جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه با رئیس بیمارستان 15 خرداد مهدی شهر در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.

دکتر اطهری، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه گفت: جلسات هم اندیشی با مدیران مراکز درمانی و تعامل و هماهنگی مطلوب برای انتقال بیماران اورژانسی نقش موثری در تسریع و تسهیل فرایند تحویل بیماران در کوتاه ترین زمان به مراکز درمانی مناسب برای دریافت خدمات پزشکی تخصصی خواهد داشت.

در این جلسه مدیر مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان های سمنان و مهدی شهر، مترون بیمارستان 15 خرداد، مسئول مرکز ارتباطات و ستاد هدایت عملیات دانشگاه، کارشناسان مرکز دیسپچ و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه حضور داشتند.

خانم  انصاری
تهیه کننده:

خانم انصاری

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *