بيست و هفتم دي 1390 يك دستگاه اتوبوس آمبولانس مدل هيونداي توسط مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحويل دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان شد. اين اتوبوس آمبولانس داراي 8 تخت برانكارد است و هم زمان مي تواند حداقل 8 بيمار را منتقل كند. اتوبوس آمبولانس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي استان سمنان در حال حاضر در پايگاه امام رضا(ع) سمنان مستقر است و در صورت نياز به تمام نقاط استان و همچنين ساير نقاط ميهن اسلامي اعزام مي شود.

اتوبوس آمبولانس دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان تاكنون در حوادث متعددي با مصدومين زياد امدادرساني كرده است.