مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

در حال حاضر دو مرکز خدمات آمبولانس خصوصی در شهرهای دامغان و سمنان فعالیت می­کنند.

مرکز خدمات آمبولانس خصوصی جوادالائمه در شهر سمنان

تأسیس:‌ 1379

مؤسس: علیرضا مرادی

مدیرعامل: نیره علائیان

مسئول فنی: دکتر حسین علی همتی- دکتر پرویز آهنگر

آمبولانس فعال: 2 دستگاه

خدمات: اعزام بیماران غیر اورژانسی به مراکز درمانی داخل استان و سایر نقاط کشور

نشانی: سمنان- چهارراه شهید رجایی- بوستان ارگ- مرکز خدمات آمبولانس خصوصی جوادالائمه

 

مرکز خدمات آمبولانس خصوصی پرند در شهر دامغان

تأسیس: 1386

مؤسس: محمدحسن سلمانی مایانی

مدیرعامل: حسن قاسمی- تکنسین فوریت های پزشکی

مسئول فنی: دکتر حمیدرضا عامریان- دکتر بخشی زاده

آمبولانس فعال: 4 دستگاه

خدمات: اعزام بیماران غیر اورژانسی به مراکز درمانی داخل استان و سایر نقاط کشور

نشانی: دامغان- خیابان پرستار- آمبولانس خصوصی پرند

 

مسئولیت نظارت بر عملکرد مراکز خدمات آمبولانس خصوصی و ابلاغ دستورعمل­ های مربوطه بر عهده مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه­ های علوم پزشکی است.